Skip to main content

Механизмын зохион бүтээлт


MUST_SMET
Enrollment is Closed

Хичээлийн тухай

Их дээд сургууль механик инженер мэргэжлээр суралцаж буй оюутнууд, үйлдвэр, аж ахуйн нэгжийн инженер техникийн ажилчидад зориулав. Энэхүү МООС хичээл нь нийт 4 модулиас бүрдэнэ.

Механизмын зохион бүтээлт хичээл нь оюутнуудад техникийн аль ч салбарт түгээмэл хэрэглэгддэг механизмуудын бүтэцболон кинематикийг судалж, эдгээр механизмд холбогдох анализ, синтез хийнэ.

Механизмын зохион бүтээлт хичээл нь техникийн аль ч салбарт түгээмэл хэрэглэгддэг механизмуудын бүтэц, геометр кинематикийг судлана. Техникт түгээмэл хэрэглэгддэг машин механизмын үндсэн хэлбэрүүдтэй танилцаж тэдгээрт тооцоо хийх үндсэн зарчим, аргын тухай мэдлэгтэй болно.

Хичээлээр олгох мэдлэг, ур чадвар:

Машин механизмын бүдүүвчийг зурах, бүдүүвчээс хөдөлгөөнийг ойлгох, тэдгээрт тооцоо хийх чадвар эзэмшинэ. Үүнд: - Өгөгдсөн механизмаас бүдүүвч зурах, бүтцийн шинжилгээ хийх чадвартай болно. - Бүдүүвч дээр үндэслэн өгөгдсөн механизмын кинематик шинжилгээ хийх чадвартай болно. - Өгөгдсөн механизмуудын хувьд синтез хийх чадвартай болно.

Багшлах бүрэлдэхүүн

Ш.Цоож, доктор (Ph.D), ШУТИС, Техникийн механикийн тэнхим, Тэнхимийн эрхлэгч

Course Staff Image #2

П.Баасансүрэн, дэд профессор, доктор (Ph.D), ШУТИС,Техникийн механикийн тэнхим,Ахлах багш

Course Staff Image #2

Т.Бямбадорж, магистр, ШУТИС,Техникийн механикийн тэнхим, Ахлах багш

Course Staff Image #3

Б.Орлого, магистр, ШУТИС,Техникийн механикийн тэнхим, Багш

Course Staff Image #4

С.Буянхишиг, магистр, ШУТИС,Техникийн механикийн тэнхим, Сургалтын мастер

Course Staff Image #2

Frequently Asked Questions

What web browser should I use?

The Open edX platform works best with current versions of Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer, or Safari.

See our list of supported browsers for the most up-to-date information.

Question #2

Your answer would be displayed here.