Skip to main content

ШУТИС-ийн Хүний нөөцийг чадавхжуулах сургалт 2020-2021


OEC
Enrollment is Closed

Сургалтын тухай

“ШУТИС-2030” cтратеги төлөвлөгөөнд тусгагдсан Сургалтын хөтөлбөр хөгжүүлэлтийн талаар баримтлах бодлого, үйл ажиллагааны чиглэл болон Багш, судлаачийг өөрийгөө тасралтгүй хөгжүүлэхэд дэмжих тогтолцоог бүрдүүлэх зорилтын хүрээнд 2020-2021 оны хичээлийн жилд зохион байгуулах Хүний нөөцийг чадавхжуулах сургалт нь дараах багц агуулга, сэдвүүдийг хамарна. Үүнд:

1. Суралцахуйг зохион байгуулах нь 2. Онлайн сургалтын чиг хандлага 3. Боловсролын хөтөлбөрийг шинэчлэх нь 4. Багшийн судалгааны чадавхыг хөгжүүлэх нь 5. Багшийн манлайлал 6. Чанарын баталгаажуулалт

Хамрах хүрээ

ШУТИС-н нийт профессор, багш, ажилтнууд

Хамтран зохион байгуулагчид

ШУТИС-ийн Захиргаа, хүний нөөцийн газар, Сургалтын бодлого, зохицуулалтын газар, Нээлттэй боловсролын төв, БМДИ-ийн Дээд боловсролын багшийн хөгжлийн алба